A
P
I
E

M
A
N
E

Iš Mano Biografijos

-1952m gimiau Kaune, Žemuose Šančiuose;
-1970m baigiau V vidurinę m-lą;
-1970m įstojau į VISI, dabar Gedimino Technikos Universitetas;
-1976m priimtas į MTS/PKS inžinieriumi, kaip Jaunas specialistas;
-1977m MTS/PKS Statybos ir Architektūros grupės Vedantysis inžinierius;
-1978m paskirtas Statybos ir Architektūros sk. Vyriausiuoju Dailininku, Palangos m. LDT VK;
-1983m Priimtas Architekto pareigoms į Paminklų Restauravimo Konservavimo instituto Kauno sk.;
-1987m Suteikta Vedančiojo Architekto kategorija;
-1989m Suteikta Pirma Architekto kategorija;
-1990m Priimtas Projektų Vyr. Architektų į projektavimo gr. AB „Statyba“, t.p.m. – Projektavimo grupės Vadovas;
-1993m Vadovaujantis Firmų Vardų nuostatais Valstybiniame patentų biure Įregistruota VYGINTO DOMANSKIO FIRMA;
-Dabar - uab „VYDO“.

COPYRIGHT © 2019 UAB VYDO

POWERED BY MORKE.LT