A
R
C
H
I
T
E
K
T
Ū
R
A

„Man patinka žaisti su architektūra! tai mano mėgstamiausias žaidimas“. Jean NouVel

 „Fotografijoje yra tokia subtili realybė, kad ji tampa realesnė nei realybė.“ Alfred Stieglitz

F
O
T
O
G
R
A
F
I
J
A

COPYRIGHT © 2019 UAB VYDO

POWERED BY MORKE.LT